گزارش شماره سه راه‌اندازی مراکز آموزش از راه دور در استان

بالاخره با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌های بسیار، اولین جلسات کارگاه‌های آشنایی مقدماتی با کامپیوتر و ICDL در مراکز آموزش از راه دور موسسه توسعه پایدار اردیبهشت در شهرهای هامون و فنوج برگزار شد. در شهرستان هامون به علت نبود مربی، مقرر شد مربیانی آموزش ببینند، این امر مزایای متعددی داشت و با هدف اولیه‌ی طرح هم که بر آموزش‌های مبتنی بر کسب و کار تمرکز داشت، منطبق بود. شایان ذکر است راه‌اندازی آموزش‌ها در هامون با کمک گروه «مهر هامون» در تامین فضا و ابزار و معرفی افراد، ممکن شد…

دانلود فایل کامل گزارش

مرکز آموزش از راه دور فنوج