گزارش فعالیت موسسه توسعه پایدار اردیبهشت در زمستان ۱۴۰۱

باری ما معتقدیم برگزاری رویدادهای فرهنگی_هنری و تفریحی در دبیرستان و با همراهی دختران و معلمان‌شان می‌تواند افق‌های تازه‌ای را به روی آنها بگشاید. اولین رویداد با تهیه نشریه دیواری با موضوع کسب و کارهای موجود و مشاغل مورد علاقه زنان و دختران توتان و همین‌طور مسابقه پرتاب توپ در سبد در نیمه اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد.

در روزهای پایانی آبان ۱۴۰۱ دومین رویداد دختران دبیرستان با موضوع کتابخوانی برگزار شد. در نیمه اول اسفند ۱۴۰۱ نیز با نمایش انیمیشن soul  (روح) درباره پیدا کردن استعداد و توجه به اصل زندگی، دختران درباره لذت‌های کوچک حضور در طبیعت صحبت کردند. دوست داشتند رویداد بعدی با موضوع سفر باشد و پیشنهاد دادند در طبیعت برگزار شود. ما هنوز به این درخواست و چگونگی انجام آن فکر می‌کنیم.

دانلود فایل کامل گزارش