هدف: بهبود وضعیت شهری با تمرکز بر فضای سبز و وضعیت کالبدی شهر زاهدان
برخی پروژه‌ها: 

 • بهسازی ۳۰۰ مترمربع از معابر خیابان باقری۴۸ با مشارکت اهالی و شهرداری زاهدان تحت عنوان طرح محله پاک (محله شیرآباد- شهریور۹۵)
 • مسئول پروژه ایجاد و راه‌اندازی دفاتر توسعه محلی و تسهیلگری (محلات کارخانه نمک و پشت گاراژهای زاهدان – تیر۹۷ تا دی۹۸)
  • اجرای نقاشی دیواری ۲۱۰مترمربع از دیوارهای معبر طباطبایی۷ زاهدان با همکاری اهالی (محله پشت گاراژها – مهر۹۷)
  • طراحی، حساس‌سازی و پیگیری احیای پارک کودک زاهدان (محله کارخانه نمک – ۱۳۹۷)
  • احیای فضای سبز محله‌ای خیابان کوثر ۲۷ زاهدان (محله کارخانه نمک – ۱۳۹۷)
 • اجرای نقاشی دیواری خانه هدی در شیرآباد (دی ۱۳۹۷)
 • تعمیر و ترمیم بام منازل آسیب‌دیده از سیل در مناطق کمتر برخوردار زاهدان (محله کارخانه نمک – ۱۳۹۸)
 • اجرای مشارکتی نقاشی دیواری پارک پهلوانی با کمک کودکان محله کشتارگاه (۱۴۰۱)
 • اجرای نقاشی دیواری دبیرستان دختران اردیبهشت توتان با کمک دانش‌آموزان (شهریور ۱۴۰۲)
 • اجرای نقاشی دیواری خانه هدی همت‌آباد (بهمن ۱۴۰۲)